Add: No.1, Qianjiang Road, (Rugao Harbor District), Yangtze River, Rugao
Zip code:226532

Chairman of the board:She Daocai

General manager:She Weimin

Deputy General Manager:Lu Aimei
Tel:+86-513-87680699

Business manager: He Jianjun

Tel:+86-13962998737

Tel:+86513-87688359
Fax:+86513-87688358